הנדסה אקוסטית

הנדסה אקוסטית – אקוסטיקה, רעידות וסנסוריקה

חברת ספאוס-טק בע"מ מספקת בין היתר שירותי ייעוץ ותכנון בתחומי האקוסטיקה, רעידות וסנסוריקה.

אנו מעניקים שירותי ייעוץ אקוסטי, פיתוח מוצרים שקטים, פיתוח גלאים פיזיקליים ועוד.

בין שרותנו בתחום:

  • בדיקת פליטה וקרינה של רעשים
  • בדיקת רעידות ואמוסיות פיזיקליות וחשמליות
  • יישימות פטנטים אקוסטיים
  • פיתוחים אקוסטיים משלימים
  • בחירת חומרים בעלי תכונות בידוד ואיטום רעשים
  • מדידת רעשים והנפקת דו"ח מפורט
  • מניעת רעשים אקוסטיים ורעידות
  • שימוש בסנסוריקה

בין המטרות של שירותי ההנדסה האקוסטית שאנו מעניקים היא הפחתה של רעש לא רצוי. לרעש לא רצוי ישנן השפעות רבות ומשמעותיות על בריאות האדם ורווחתו.

את עקרונות השליטה ברעש האקוסטי אנו מיישמים בתכנון הנדסי, טכנולוגיה ועיצוב. אנו מתכננים משתיקי קול, עיצוב מחדש של מקורות הקול, הצבת מחסומי רעש, אזורי חיץ, שליטת רטט ועוד.