מוק-אפ

מוק-אפ (דגם פיתוחי ראשוני להוכחת היתכנות)

במקרים רבים, בתכן והנדסת מוצרים משלבים בניית מערכת הנדסית ראשונית המשמשת לבדיקות וניסויים הנדסיים מהם ניתן להסיק אם הרעיונות לפתרון אכן ברי יישום ואכן עובדים. במקרים רבים מערכת המוק-אפ, בנויה בפשטות רבה ככל שניתן ע"מ לחסוך הזמן וכסף, תוך שמירה ברורה על כללים פיזיקליים הנדסיים ע"מ שהמערכת אכן תשקף נכונה את הדרוש.

אנו בחברת ספאוס-טק בע"מ משלבים בניית מוק-אפ בשלבים מוקדמים ככל שניתן ע"מ לבחון את הנחות היסוד בפתרון ההנדסי המוצע. אנו אף משלבים אנליזות (נומריות וממוחשבות) בבדיקות המבוצעות ע"ג המוק-אפ, וכך ניתן בפשטות וביעילות רבה לאפיין ולגלות מה הכיוון הנכון לתכן ההנדסי ולאתר את הפתרונות הבטוחים יחסית למימוש מוצלח של המוצר.