• ראשי
  • ניהול פרויקטים - תכן מוצרים והעברתם לייצור

ניהול פרויקטים - תכן מוצרים והעברתם לייצור

ניהול פרויקטים הנדסיים, אפיון ותכן מוצרים, אבי טיפוס, אימות התכן והעברה לייצור.

חברת ספאוס-טק בע"מ מתמחה במתן מענה ניהולי באוריינטציה הנדסית לקהל לקוחותיה.

אנו מומחים בכלל האספקטים הניהוליים, הכוללים בין היתר, ניהול תקציבי ומשאבים נוספים כגון כוח אדם (מהנדסים, אנשי רכש, קבלני ייצור אבי טיפוס ועוד), משאבי זמן, ניהול סיכונים וקבלת החלטות מושכלת ולוגית.

פרויקטים הנדסיים, פיתוח מוצרים והנדסה מתאפיינים ברמה גבוהה של אי-ודאות וסיכון כלכלי הנובעת בין היתר מאתגרים טכנולוגיים והנחות שלא קיבלו עדיין ביסוס (ע"י ניסויים הנדסיים ו/או אנליזות). ניהול פרויקטים כאלו דורש יכולות ניהוליות גבוהות וניסיון רב.

לנו, בחברת ספאוס-טק בע"מ יש ניסיון מעשי רב בניהול מוצלח של פרויקטים פיתוח והנדסה. הפרויקטים שאנו מנהלים מתאפיינים בד"כ במאמץ התחום בזמן ליצירת שירות או מוצר ייחודי. ניהולנו מתאפיין בתכנון מדויק (הכולל בין היתר תכניות עבודה מפורטות, תכנון תהליכים, הטמעת ניסיוננו הרב בהגדרת המשאבים ולוחות הזמנים ועוד), מעקב וניטור המשימות בביצועם (בזמן אמת) ועמידה קפדנית בלוחות זמנים ויעדים.

מנהלי הפרויקטים בספאוס-טק בע"מ הנם מהנדסים מובחרים, מומחים בתחומם, בעלי ניסיון פרקטי רב וידע תיאורטי ומעשי שנצבר לאורך שנים רבות של עשייה וניהול. מנהלי הפרויקטים שלנו מודעים לחשיבות הרבה של עמידה קפדנית ביעדי הפרויקט ולכן מקפידים מאוד על הגדרת היעדים בתכניות העבודה ועל העמידה בהם בזמן, באיכות ובתקציב ללא פשרות. כך מתאפשרת השגת מטרות ניהול הפרויקט שהינן סיומו בלוח הזמנים הנדרש, עמידה ביעדי הפרויקט, באיכות הנדרשת, אי-חריגה מתקציב והשגת שביעות רצון הלקוח.

בפרויקטים אותם אנו מנהלים אנו מנהלים לעיתים קרובות משאבים פנימיים (מארגוננו: מהנדסים, רכש, ניהול איכות וכו') ומשאבים חיצוניים כגון קבלני משנה, יועצים ומומחים ממגוון רחב מאוד של תחומים. לעיתים אנו אף מנהלים חלק מאנשי הלקוחות (כשהם מהווים חלק ממשאבי הפרויקט כאנשי צוותו). הניהול הייחודי לנו משלב ניהול אסרטיבי (לא אגרסיבי) "בגובה העניים" שבא ממקום של עשייה מרובה (Hands On"") וניסיון.

פרויקטים המנוהלים עלי ידנו מתאפיינים במתואר להן:

זמן תחום: הפרויקטים מוגדרים בזמן תחום, עם זמן התחלה וסיום.

מטרה: הפרויקטים בעלי מטרה מוגדרת כגון הגשת שירות או מוצר (עם השגת המטרה הפרויקט מסתיים).

ארבעת שלבי הפרויקטים:

שלב ראשון – בחינת הבעיה ו/או הצורך

בשלב זה אנו בוחנים יחד עם הלקוח את הבעיה ו/או הצורך המהווים בסיס לפתיחת פרויקט. בשלב זה אנו מסייעים ללקוח להגדיר ולחדד את המטרות העסקיות, המטרות הטכנולוגיות, לוחות זמנים נדרשים (הגדרות המבוצעות עם דיסציפלינות שונות כולל הלקוחות). בשלב זה מתחילים אף לגבש את אפיון המוצר/פתרון ומתחילים להפיק את המסמכים הרלוונטיים למטרה זו. למסמכי האפיון הראשונים ולהגדרות הפרויקט יש חשיבות מכרעת להצלחת הפרויקט, שלב זה מגדיר בעצם את שורש הפתרון ואת התחום הכלכלי בו הוא מתקיים. להגדרות ולהנחות יסוד ראשונות יש חשיבות מכרעת להצלחת או לכישלון הפרויקט. לניסיוננו הרב והידע הרב שנצבר לאורך שנים רבות של עשייה ניהולית הנדסית יש ערך מוסף עצום עבור לקוחותינו המסתייעים בנו בייעוץ ובהגדרות הראשוניות הנ"ל.

שלב שני – תכנון הפרויקט

תכנון נכון ויעיל של הפרויקט טומן בחובו צורך בידע וניסיון רב. הגדרת המשאבים, לוחות הזמנים, אבני דרך והקישורים בין המשימות המבוצעים באופן נכון ובר עקיבה נאותה יאפשרו ניטור יעיל על סטאטוס הפעולות וניהול נכון שיביא לכדי יעילות מקסימלית של הזמן ושאר משאבי הפרויקט. 

אנו נעזרים בתוכנות ייעודיות לתכנון פרויקטים ולניטורם, כמו כן אנו נעזרים בכלים ממוחשבים שפיתחנו אנו להגדרת סיכונים בפרויקט וניהולם. כך מתאפשר לנו תכנון פרטני (הכולל לעיתים תכניות רבות ממגוון נושאים) ובר מעקב.

אנו מקפידים במיוחד על הנושאים שמפורטים להלן בעת תכנון הפרויקט:

  • תכולת העבודה 
  • לוחות זמנים
  • תקציב
  • משאבי כוח אדם לאיוש המשימות
  • תקשורת
  • ניהול סיכונים
  • רכש והצטיידות
  • תכנון אינטגרטיבי של כלל המשימות ותתי התוכניות לכדי תכנית עבודה משולבת עם אבני דרך ברורים למעקב

שלב זה בד"כ מתוכנן ע"פ העקרונות המנחים המתוארים תכן הנדסי, תכנון ופיתוח מוצרים – תהליך ומהות.

אנו מתכננים ע"פ עקרונות תורת האילוצים TOC (Theory Of Constrains) וניהול סיכונים מושכל.

שלב שלישי – ביצוע 

שלב זה מהווה מימוש התכנון לפרטי פרטים כפי שמופיעים בתכניות העבודה. הפעלת המשאבים, בקרת תהליכים, ועקיבה מקרוב אחר כלל תוצרי הפרויקט ומועדם. בקרת הפרויקט (תכנון מול ביצוע) מאפשרת שינויי תכולה בתכניות ע"פ הצורך (תחת ידיעה ופיקוח ברורים). בשלב מימוש הפרויקט אנו משלבים בד"כ פגישות שבועיות של אנשי צוות הפרויקט יחד עם הלקוח, בהן דנים על סטאטוס המשימות, אתגרים ופתרונות. פגישות אלו באות בנוסף על סיקרי התיכון שאף הם משולבים במשימות תכנית העבודה. 

שלב רביעי – סגירה

שלב זה כולל את סיום הפרויקט וסגירת כלל ההתנהלות שבגינו.

חשוב: חשיבות מכרעת ישנה לבקרת הפרויקט. בדיקה רציפה של ההתנהלות ושל תוצרי הפרויקט, המשוב לאינטגרציה של כלל הפעילויות ודיווחים לבעלי העניין (כמו גם בקרה על קבלנים וחוזים וניהול הסיכונים). היעד הינו לנטר את הביצועים כל העת ובמקרים של סטיות מהתכנון המקורי, לבצע תיקונים בזמן.