אפיון מוצר

אפיון המוצר (מכונה, מכלול ו/או כל פריט שהוא) , רצוי שיועלה על הכתב בצורת מסמכי אפיון. מסמכי האפיון טומנים בחובם את הכיוונים להמשך הפיתוח. ישנו מגוון רחב של מסמכי אפיון מוצר, חלקם משויכים לקטגוריות מסוימות (דיסציפלינות שונות כגון: שיווק, ביצועי מוצר, תכונות המוצר, היבטים לוגיסטיים וכו') וחלקם קשורים לרגולציה ולכללים ונהלים מקובלים בתחום.

במסמכי האפיון ניתן למצוא לוגיקה כרונולוגית באפיונו של המוצר, בד"כ אנשי השיווק/יזם/מנהלי התכנית מאפיינים באופן כללי את המוצר (ללא מספרים וערכים מדויקים), הם עושים זאת מתוך הבנתם את הצורך ואת התחום המדובר.

אפיון כללי (MRD)

למסמך האפיון הראשון יש חשיבות מכרעת להצלחת הפרויקט, מסמך זה מגדיר בעצם את שורש הפתרון ואת התחום הכלכלי בו הוא מתקיים. מסמך זה מכונה במקרים רבים: מסמך דרישות השיווק (Marketing Requirement Document – MRD) או מסמך אפיון רמה 0 (Spec. Level 0). מסמך האפיון הכללי נוגע ישירות במהות המוצר ו/או הפתרון כגון גדלים פיזיים, עלויות צפויות, נראות כללית ועוד. האפיון הכללי מנוטר ומהווה בסיס עיקרי להמשך ואף לסוף תהליך הפיתוח שבו מוודאים מענה מלא לכלל הדרישות. תהליך וידוא הדרישות שבמסמך האפיון הראשון (הכללי) שמאפיין את מהות הפתרון, מבוצע בד"כ ע"י הלקוח ונקרא תיקוף התכן (כלומר וידוא שהמוצר/פתרון אכן מבצע/עושה/עונה על מה שהיה צריך לעשות.

הודות לניסיוננו הרב בפיתוח מוצרים ובהטמעתם בשוק, חברת ספאוס-טק בע"מ יכולה לסייע בתהליך כתיבת מסמך האפיון הכללי של המוצר, ע"מ לאפשר ללקוח באמת להעלות על הכתב את הדרתו של המוצר כפי שהוא רואה אותו עיני רוחו.

אפיון תכונות המוצר/פתרון (PRD)

לאחר ההגדרות הכלליות של המוצר/פתרון, ניתן להגדיר באופן יותר פרטני את תכונות המוצר/פתרון. מה הוא יעשה, מה ואיך יראה, באילו תקנים עליו לעמוד וכולי. מסמך זה מכונה  Product Requirement Document) PRD). חלק חשוב באפיון זה הוא ארכיטקטורת המערכת – המהווה הגדרת מכלולי המערכת והדרך בה הם מתממשקים אחד עם השני.

אנו מסיעים ללקוחותינו להגדיר נכון את מסמך זה שמהווה במידה רבה את בסיס התכן ההנדסי ואת מהות הכיוונים האפשריים לפתרון.

אפיון הנדסי (Engineering Specifications)

לאחר אפיון כללי של המוצר, יש להגדירו ברמה ההנדסית – וזאת לפני תחילת התכן. יש חשיבות רבה מאוד לאפיון ההנדסי של המוצר בכתב שכן על פיו יחלו אנשי הפיתוח וההנדסה לתכנן את המוצר. האפיון ההנדסי כולל בחובו דיסציפלינות רבות כגון הנדסת מערכת (מסמך אפיון המערכת System Requirement Specification – SRS), הנדסת מכונות ואלקטרוניקה (כולל בקרה) – Hardware Requirement – HRS ו/או מפרט הנדסי Engineering Spec.. האפיון ההנדסי הוא למעשה ביטוי הנדסי להגדרות שקדמו לו למוצר. לדוגמא: אם אנשי השיווק ביקשו פתרון קל יחסית כך שכל אדם יוכל להרימו, ובמסמך אפיון הדרישות נכתב שעל המוצר/פתרון להיות ארגונומי וכזה העונה על תקן מסוים, אזי במפרט ההנדסי ירשם לצורך העניין המשקל (בערכים אבסולוטיים) עם סיבולות המותרות.

חברת ספאוס-טק בע"מ מתמחה בכתיבת האפיון ההנדסי עבור לקוחותיה וכך מסייעת רבות ביצירת בסיס בעל ערך הגדרתי ממשי והנדסי למוצר/פתרון.

על כלל ההגדרות באפיון המוצר, להיות מנוטרות לכל אורך תהליך הפיתוח ע"מ לוודא כי המוצר/פתרון שמתקבל אכן עונה על כלל ההגדרות. תהליך זה נקרא עקיבות התכן ובמקרים רבים (כגון בתהליכי פיתוח מוצרים רפואיים) הוא אף מחויב מבחינה רגולטורית לביצוע. סופו של הליך זה הוא הליך בדיקות לאימות ולתיקוף התכן. 

עקיבות התכן

כלל ההגדרות (לרבות כל מסמכי האפיון) נרשמות יחד בטבלת מעקב (Tractability Matrix ) ומולן (לכל הגדרה בנפרד) מציינים את המענה התכנוני הנדסי שמהווה מימוש תכנוני של הצורך. לדוגמא: מציינים את מק"ט המכלול שפותח (או שעדיין בתהליך פיתוח) לרבות המהדורה העדכנית שלו. כך יוצא שעם סיום תהליך התכן מתקבלת רשימה של הגדרות מוצר/פתרון ומולן התכן הספציפי המהווה מימוש ההגדרה.

אימות התכן

את תוצרי התכן שמומשו במוצר/פתרון (לדוגמא באב הטיפוס ו/או בדגמים הראשונים) בודקים אל מול ההגדרות ע"פ מפרט ספציפי (לכל הגדרה יש צורך להכין מפרט בדיקה עם קריטריונים ברורים והנדסיים לעמידה בדרישה), עמידה בהצלחה בקריטריונים שהוגדר מהווה אישור לאימות ונכונות התכן.