תכן הנדסי, תכנון ופיתוח מוצרים – תהליך ומהות

חברת ספאוס-טק בע"מ מספקת בקבלנות משנה שירותי פיתוח מוצרים, תכן הנדסי ניהול פרויקטים הנדסיים ועוד.

ההתנהלות המועדפת בפרויקטי פיתוח והנדסה מתאפיינת בעקרונות הפעולה המתוארים להלן:

אפיון מוצר/פתרון

ראשיתו של תהליך התכן ההנדסי בכלל ופיתוח מוצרים בפרט הוא הצורך. הצורך יכול להיות מערכת, מכונה, פריט ו/או תהליך. הפתרון לצורך שנוצר/קיים הוא זה שדורש מעמנו להתחיל תהליך פיתוח הנדסי שיפתור את הבעיה. זיהוי הצורך ואפיון הבעיה מהווים גורם מכריע בחשיבותו לתחילת הפרויקט. עם הגדרת הצרכים והדרישות ניתן לשלב כיווני פתרונות הנדסיים שיהוו את ראשית תהליך הפיתוח. תרגום הצורך למסמכי אפיון מוצר והגדרתו בכתב, חשובה מאוד להמשך תהליך יעיל של הפיתוח. במקרים רבים אנו מסייעים ללקוחותינו בכתיבת מסמכי האפיון ולעיתים אף עושים זאת עבורם (ע"פ הנחייתם).

בחירת פתרון

בשלב בחירת הפתרון מתבצע בעיקרו תהליך של איסוף מידע רלוונטי, סקרים, בדיקות וראיונות שמסייעים לבחירת הטכנולוגיות והתכן ההנדסי. לעיתים רבות משלבים בשלב זה בניית דגם פיתוחי ראשוני להוכחת היתכנות (Mockup מוק-אפ), ניסויים ואנליזות. סיומו של שלב זה מוצע ללקוח פתרון נבחר ומומלץ.

אנו מכנים שלב זה כשלב א' – שלב ראשון בתהליך הפיתוח:

שלב א' – אפיון הפתרון למימוש - בחירת קונספט ותכן כללי (PDR)

 • קבלת המידע מהלקוח והזמנת עבודה.
 • אפיון והגדרת הצרכים והדרישות ע"י ביצוע פגישות/ראיונות עם אנשי המפתח ושאר הגורמים הרלוונטיים.
 • הכרת סביבת העבודה, אילוצי הייצור ו"צוורי בקבוק", הספקים נדרשים, עלויות ועוד.
 • לימוד התהליך (ייצור, מקרה, מפרטי אפיון) הקיים על בוריו, מדידות ותיעוד תהליכים.
 • עיבוד נתונים, דיונים ובדיקות.
 • כתיבת מסמך אפיון דרישות וצרכים והצגתו ללקוח. 
 • כתיבת מסמך תכולת עבודה (SOW) והצגתו ללקוח.
 • הגדרת קונספט שיהווה בסיס לתכן המערכת בהתאם לדרישות של ה-SOW.
 • בניית מוק-אפ, בדיקות, ניסויים ואנליזות.
 • ביצוע תכן כללי למערכת, בהתאם לקונספט שנבחר (התכן הכללי יכלול תרשימי לוגיקת המערכת, הגדרת הבקרה, תכנון מכאני, אלקטרוני ו/או אחר כללי (שיכלול,     במידת הצורך ניסויי תיקוף ואפיון), אפיון רכיבים עיקריים ובדיקת זמינותם.
 • מידול כללי של הקונצפט המומלץ שיכלול מודלים תלת ממדיים (3D) כלליים להמחשה ובדיקות נפחים ומרחקים.
 • הגדרה מפורטת של המרכיבים העיקריים (הכנה לרכש מידי – ע"מ לחסוך זמן).
 • הצגת התוצרים בסקר תיכון (PDR).  

 

מימוש הפתרון (בצורה ממוחשבת ובמפרטים)

שלב זה מאופיין בתכן המפורט המהווה תשובה הנדסית למפרטי המוצר/פתרון. בשלב זה מתכננים לפרטי פרטים את כלל המכלולים והמערכות. אנו מבצעים שלב זה בעזרת תוכנות CAD (לתכנון מכני הנדסי, אנליזות וכו'). בשלב זה הפתרון הולך ומקבל צורה מוחשית (עיצוב ותכנון מכני של המוצר), תכנים לוגיים (תכנון כרטיסים אלקטרוניים, בקרה וכו'). עם סיום שלב זה יש למעשה מענה הנדסי מפורט ובר מימוש לכדי פתרון מוחשי ובר בדיקה. תוצרי שלב זה מוצגים לבעלי העניין בפרויקט ומקובעים להמשך הפרויקט בסקר תיכון הנקרא סקר תיכון קריטי (CDR). בהשאלה, אנו מכנים את כלל הפעילויות לקראת ה CDR  שלב ב' – שלב שני בתהליך הפיתוח: תכן מפורט:

שלב ב' – תכן מפורט (CDR)

 • רכש רכיבים עיקריים של המערכת שאופיינו.
 • ביצוע תכן מפורט למערכת, בהתאם לתכן הכללי שבוצע בשלב א'.
 • תכנות הבקרה ולוגיקת המערכת.
 • ביצוע בדיקות, אנליזות וניסויים לווידוא יעילות התכן.
 • הצגת התוצרים ללקוח בסקר תיכון (CDR).
 • מימוש הפתרון (תיעוד - תיק מוצר/ייצור)

שלב זה מאופיין בהגדרה מפורטת וברת מימוש של המפרטים ההנדסיים, כלומר: תיק ייצור ותיעודו. התכן מקבל צורה מוחשית הבא לכדי ביטוי במפרטים הנדסיים (סכמות, שרטוטים והגדרות ייצור). בהשאלה, אנו מכנים את כלל הפעילויות לקראת המימוש עצמו הלכה למעשה  שלב ג' – שלב שלישי בתהליך הפיתוח: תיק ייצור (שרטוטים ומפרטים טכניים):

שלב ג' – שרטוטים, מפרטים טכניים ו BOM

 • ביצוע מודלים ממוחשבים ושרטוטים (2D + 3D) בהתאם לפורמט ספאוס-טק בע"מ.
 • הכנת מפרטים טכניים לייצור.
 • הכנת מפרטים לשינויים הדרושים בקו הייצור.
 • הכנת BOM
 • כתיבת נהלים רלוונטיים (במידת הצורך)
 • אפיון תהליכי העברה מפיתוח לייצור (במידת הצורך)

מימוש התכן (רכש, ייצור, אינטגרציה ועוד)

שלב זה מאופיין ברכש, ייצור, והרכבות – מימוש של המפרטים ההנדסיים הלכה למעשה, כלומר: מימוש תיק הייצור. התכן מקבל צורה מוחשית הבא לכדי ביטוי במערכת ראשונה (לרוב – אב טיפוס). בהשאלה, אנו מכנים את כלל הפעילויות לקראת המימוש עצמו הלכה למעשה  שלב ד' – שלב רביעי בתהליך הפיתוח: מימוש התכן:

שלב ד' – מימוש התכן 

 • רכש וייצור כלל חלקי המערכת (תמיכה ביצור: כלי יצור, רכש חו"ג, ייצור חלקי המערכת).
 • הרכבת המערכת במעבדות ספאוס-טק בע"מ, כיוונון ראשוני והפעלה (Bring Up).
 • הרצת המערכת ובדיקתה.
 • אימות התכן ותיעודו.
 • שיפור (לעיתים), ביצוע מספר סבבים של בחינה ושיפור עד להגעה לתוצאה הרצויה (לאב טיפוס, דגם הנדסי, דגם ייצורי) בהתאם למפרט.
 • הכנת תיק מוצר (תיאור המכלולים העיקריים, אופן עבודה, הוראות בטיחות, הוראות הפעלה והוראות התקנה).
 • הצגת המערכת ללקוח.

 

מימוש התכן (רכש, ייצור, אינטגרציה ועוד)

שלב זה מאופיין באספקת הפתרון/מוצר/מערכת ללקוח ותמיכה בתהליכי התיקוף וולידציה (לתהליך/לפתרון/למוצר) אצל הלקוח (במידת הצורך). בהשאלה, אנו מכנים את כלל הפעילויות לקראת מסירת המוצר ללקוח  שלב ה' – שלב חמישי בתהליך הפיתוח: אספקת המערכת והטמעתה. עם סיום אבן דרך זו מקבל הלקוח את התכולה למסירה כפי שסוכמה עמו בראשית הדרך.

שלב ה' – אספקת המערכת והטמעתה 

 • אספקת המערכת ללקוח יחד עם המפרטים הדרושים.
 • הדרכות (הלקוח ו/או ראש צוות ו/או עובד הייצור (ע"פ הוראות הבטיחות, ההפעלה וההתקנה)).
 • תמיכה בוולידציה (אם הוגדר).

חשוב לציין כי תיעוד התהליכים (תהליכי האפיון, התכן, הניסויים והבדיקות לרבות אימות ותיקוף התכן) חשוב ביותר ובמקרים רבים (כדוגמת פתוח מוצרים רפואיים) אף מחויב רגולטורית.

חברת ספאוס-טק בע"מ מתמחה בכל הנ"ל לרבות תיעוד מלא ומעקב (הכולל ניטור מלא וניהול שינויים ורביזיות) ברור של כלל התהליך.

אנו מספקים פתרון הנדסי מלא הכולל את כל השלבים הנ"ל ו/או חלק מהם ע"פ דרישת הלקוח ובהתאם לצורך ולתקציב. אנו אף מנהלים את כלל התהליך בצורה מבוקרת וברורה (בתכנית עבודה מסודרת ומאורגנת), הכוללת ניהול משאבים (זמן, כ"א ותקציב).

השלב הבא – במידה ומדובר על פתרון/מוצר שעובר לייצור סדרתי: שלב העברה מפיתוח לייצור.